Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego www.sklep.dg.pl 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest prowadzony jest przez  Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. (ul. Aleja Róż 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza), wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113771, o kapitale zakładowym 81 064 500,00 zł, NIP 6292177888, REGON 276915607.
 2. Administrator gwarantuje realizację uprawnień Klientów wynikających z RODO, tj.:
  a)prawo dostępu do treści danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących ich przetwarzania,
  b)prawo do sprostowania oraz usunięcia danych Klientów – jeżeli dane Klienta są niepoprawne lub niekompletne albo Klient wycofa swoją zgodę na ich przetwarzanie,
  c)prawo ograniczenia przetwarzania danych – na czas wyjaśnienia, korekty, wniesienia sprzeciwu dane nie zostaną usunięte, a jedynie ich przetwarzanie zostanie ograniczone,
  d)prawo do przenoszenia danych osobowych, czyli  do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi, e)niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  f)prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta,
  g)prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Administrator z należytą starannością dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów. Jednakże dla wygody Klientów Administrator korzysta z wielu nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań technicznych, które umożliwiają Klientom wygodę zakupów, a Administratorowi właściwą obsługę Klienta. W związku z tym niektóre dane osobowe Klientów udostępniane są podmiotom płatniczym, podmiotom wspierającym usługi pocztowe, kurierskie, logistyczne, a także organom publicznym zajmującym się ściganiem nadużyć, przestępstw oraz kontrolą skarbową.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne dla zawarcia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług elektronicznych. Dane osobowe Klientów Administrator otrzymuje od Klientów podczas rejestracji konta, w związku z korzystaniem przez Klienta z newslettera oraz formularza kontaktowego, jak również w związku ze złożonym zamówieniem i jego obsługą w Sklepie internetowym.
 5. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy, w tym do:
  a)zakładania i zarządzania kontem oraz zawierania transakcji;
  b)dokonywania wysyłki zamówionych produktów
  c)obsługi reklamacji oraz zwrotów;
  d)obsługi zapytań i zgłoszeń kierowanych do Administratora (np. przez formularz kontaktowy);
  e)zarządzanie bezpieczeństwem transakcji,
  f)zapewnienie najlepszej obsługi Klienta.
 6. Dane osobowe są również przetwarzane w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:
 • monitorowanie aktywności Klienta na stronie internetowej,
 • zapewnienie usług płatniczych,
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • zapewnienie należytego przestrzegania przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości,
 • zapewnienie bezpieczeństwa dokonywania transakcji, w tym zapobieganie popełnianiu przestępstw,
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa),
 • organizacja konkursów, akcji promocyjnych, budowanie programów lojalnościowych i partnerskich.

7. Klient może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora.

8. Dane osobowe są również przetwarzane na podstawie zgody Klienta w celu:

 • wysłania informacji handlowych,
 • wysyłania do Klienta informacji w postaci newslettera.

Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klient może wycofać w dowolnym momencie w taki sam sposób, w jaki została wyrażona. Dane Klientów będą przetwarzane przez Administratora do czasu wycofania zgody.

 1. Administrator wymaga podania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy (złożonego zamówienia w Sklepie internetowym) oraz:
  – w celach księgowych, w tym wystawiania faktur VAT,
  – prowadzenia konta Klienta,
  – bezpośredniego kontaktu z Klientem,
  – realizacji usługi „Newsletter”.
  – informowania Klienta o przebiegu realizacji zamówienia,
  – informowania Klienta o wysyłce zamówienia,
  – informowania Klienta o przebiegu postępowania reklamacyjnego, obsługi zwrotu,
  – informowania Klienta o produktach, które mogą Go zainteresować.

W tym celu Administrator zbiera i przetwarza następujące dane Klientów:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) adres do doręczeń,
d) numer identyfikacji podatkowej (NIP) – wyłącznie dla potrzeb i w sytuacji wystawiania faktury,
e) adres poczty elektronicznej (e-mail),
f) numer telefonu.

W sytuacji wzięcia przez Klienta uczestnictwa w akcjach promocyjnych i konkursach Administrator może potrzebować również dodatkowych danych wymaganych ze względu na przepisy podatkowe.

 1. Dane osobowe Klientów przechowywane są nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej jakości obsługi i w zależności od trybu i celu ich pozyskania przechowywane są:

a)Zawarcie umowy – na czas jej trwania oraz po jej zakończeniu w celach:
– dochodzenia roszczeń związanych ze zrealizowaną umową
– realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
– zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom,
– statystycznych i archiwizacyjnych.

b)Działania marketingowe – na czas trwania umowy, udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie takich danych – do czasu zakończenia działań związanych z obsługą transakcji, wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody.

c)Działania okołosprzedażowe i promocyjne – np. konkursy, akcje promocyjne – na czas trwania i rozliczenia takich akcji czy konkursów.

d)Działalność operacyjna  – do czasu przedawnienia obowiązków Administratora nałożonych przez RODO oraz odpowiednie przepisy krajowe, celem wykazania rzetelności w przetwarzaniu danych osobowych.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe odwiedzających profil prowadzony w portalu społecznościowym Facebook. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania o aktywności, promowaniu serwisu, a także udzielania odpowiedzi na krótkie zapytania kierowane za pośrednictwem komunikatora Facebook. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes, polegający na promowaniu własnej marki.
 2. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych Klient może w każdym czasie przesłać stosowną wiadomość na adres siedziby Administratora lub adres poczty elektronicznej hasztag@sklep.dg.pl
 3. Sklep internetowy korzysta z Google Analytics. Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę sposobu, w jaki korzysta ze strony internetowej. Google Analytics jest używany w Serwisie do analizy i regularnego ulepszania funkcji strony internetowej i dostosowania jej treści do potrzeb użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są regularnie przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli strona zostanie otwarta w trybie „ingognito” lub „In private”, adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W tych wyjątkowych przypadkach Google stosuje standardowe klauzule umowne. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest zgoda (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO), którą można odwołać poprzez właściwe ustawienia przeglądarki.

W naszym imieniu Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z naszej strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Google w związku z usługą Google Analitycs można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/terms/de.html , Przegląd ochrony danych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html , a także oświadczenie o ochronie danych: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 1. Pliki cookie są przechowywane na komputerze Klienta podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym przypisanym do przeglądarki, i przez które pewne informacje przepływają do firmy, która ustawia pliki cookie (w tym przypadku przez nas). Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika. Służą one do tego, aby oferta internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika i ogólnie skuteczna. Nasza strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie, których zakres i funkcjonalność zostały wyjaśnione poniżej:

Tymczasowe pliki cookie

Tymczasowe pliki cookie są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. W szczególności należą do nich sesyjne pliki cookie. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, za pomocą którego różne żądania z przeglądarki mogą być przypisywane do wspólnej sesji. Dzięki temu Komputer może zostać rozpoznany po powrocie na naszą stronę internetową. Sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki.

Trwałe pliki cookie

Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, który może się różnić w zależności od danego pliku cookie. Możesz usunąć pliki cookie w dowolnym momencie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki. Możesz skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie ze swoimi preferencjami i na przykład odmówić akceptacji plików cookie stron trzecich lub innych plików cookie. W takim przypadku możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.